Zaměstnanci

Pedagogický sbor ZŠ

Titul Jméno Vzdělání Funkce
Mgr. Buryšková Miroslava VŠ - 1. stupeň ZŠ

ředitelka      

Mgr. Langerová Eva VŠ - 1. stupeň ZŠ


 učitelka

 

 Mgr. Jana Lysáková  VŠ - andragogika  učitelka
Mgr. Kulihová Ivana VŠ - 1. stupeň ZŠ


 učitelka

 

  Zavadilová Lenka SŠ + Vychovatelství

 

vedoucí vychovatelka

asistent ped.

  Monika Kremličková

vychovatelka

  Ivana Gajdošová   SŠ

 

asistent ped.

 Pedagogický sbor MŠ

Titul Jméno Aprobace Funkce

Nováková Miluše SŠ - MŠ

vedoucí učitelka


Bouchalová Jana

Dvořáková Marie


Gronychová Martina


Kremličková Monika

SŠ - MŠ


 

učitelka

učitelka


asistent ped.

asistent ped.

 

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce
Hádková Jana vedoucí kuchyně
Geistová Lenka
vedoucí kuchařka
Válková Ludmila kuchařka
Ondryáš Miroslav školník
Ryszková Dana uklízečka ZŠ

Šalíková Emília

uklízečka MŠ