Návrat dětí do ZŠ 12. 4. 2021

podle rozhodnutí MZ je opět povolena osobní přítomnost žáků v ZŠ. V našem případě se do školy vrací všichni žáci 1. – 5. ročníku. Neplatí pro nás žádné rotace výuky. Nadále jsou v platnosti stávající hygienická opatření – všichni žáci musí mít celou dobu pobytu ve škole, školní družině nebo školní zahradě CHIRURGICKÉ ROUŠKY, případně DĚTSKÝ RESPIRÁTOR. […]