DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. dubna v naši školní družině proběhl Den Země. V rámci tohoto projektového dne se děti seznámily s problematikou třídění odpadu, vyráběly výrobky z papíru k tématu a shlédly filmy s ekologickou výchovou a ochranou přírody. Do projektu se zapojily obě oddělení ŠD. Dětem se projekt moc líbil a na závěr jsme jej završili akcí – sběr […]

DEN ZEMĚ V ŠD 2021

22.4. jsme se v ŠD zapojili do tradiční akce “Den Země”. V okolí školy jsme posbírali čtyři pytle odpadků a pracovali na aktivitách o třídění odpadů a ochraně životního prostředí.