Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Rozvoj školy v roce 2024

Rozvoj školy v roce 2024Milí rodiče, zákonní zástupci,

   možná jste si všimli, že ZŠaMŠ Jindřichov pod novým vedením od června 2023 nabrala jiný směr. Došlo k celkové revitalizaci funkčnosti školy, k zásadní změně vizáže a chování školy navenek, ke zlepšení komunikace se zřizovatelem a spolupráce se zastupitelstvem obce. Je realizována zcela nová koncepce přístupu k rodičům i dětem, došlo ke změnám ve výuce, hodnocení žáků, dále pak k personálním a jiným změnám vedoucím k vytčenému cíli, jímž je plně funkční, otevřená, moderní, empatická a progresivní škola v Jindřichově. Již na přelomu poslední třetiny školního roku se ukazuje, že celková změna a přeměna školy se ubírá správným směrem, a to díky skutečnosti, že se úbytek žáků ve škole nejen zastavil, ale dokonce jejich počet začal i v průběhu tohoto školního roku opět stoupat. O naši školu také projevují zájem rodiče žáků z okolních škol. Díky této nezpochybnitelné skutečnosti věříme, že jdeme správnou cestou. Od září 2024 také plánujeme návrat k systému tříd, kdy každý ročník bude tvořit jedna třída a nebude nutno ročníky míchat či spojovat. S ohledem na počet přihlášených dětí do projektu „Škola nanečisto 2024“, jejichž rodiče tímto projevili zájem o u místění dítěte do první třídy u nás, jsem schopen predikovat při dodržení tohoto předpokladu znovuotevření jednotlivých samostatných tříd pro první, druhý a třetí ročník. Čtvrtý a pátý ročník ještě zůstanou příští školní rok spojeny, a to z důvodu, že završují výuku u nás v jedné třídě. Lze tedy dojít k závěru, že již po prvním roce důsledného uplatňování nové koncepce se trend ve škole zcela obrátil a směřujeme k navýšení, možná i výraznému, počtu žáků. Je zcela přirozené, že pokud někde žáci přibývají, jinde musí ubývat či nenastupovat do první třídy. I z tohoto důvodu se k vedení školy dostaly informace, že škola nebude mít dostatek žáků a kvalifikovaných pedagogů, že se bude zavírat. Rád bych vás touto cestou velmi silně ujistil, že všechny ukazatele a celkový stav školy tomuto naprosto nenasvědčují, jedná se o nepravdu a dá se oprávněně konstatovat, že naše nová filozofie je plně funkční a k žádnému zavírání či omezování provozu není naprosto žádný důvod, naopak.  Tyto informace jsou jen výrazem frustrace některých občanů z okolí, kteří by si přáli situaci opačnou. Jsou pro nás ale také prostředkem k tomu, abychom čelili novým výzvám, setrvali v našem snažení a byli v tomto ohledu ještě úspěšnější a silnější. Všichni zaměstnanci školy nový přístup podporují a dělají vše pro to, aby se u nás žáci, rodiče, i všichni, kteří chtějí mít v Jindřichově skutečně dobrou školu, cítili příjemně.

 Přeji vám klidné dny, Mgr. David Navrátil, ředitel školy