Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Pravidla pro omlouvání absence žáků

Pravidla pro omlouvání absence žákůPravidla pro omlouvání absence žáků zákonnými zástupci platná od 4.9.2023

V souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a na základě vnitřní směrnice školy pro omlouvání absence žáků tímto žádáme a prosíme rodiče o následující dodržování těchto pravidel:

  • Zákonný zástupce může omlouvat žáka nejvýše do tří pracovních dnů zápisem a podpisem v žákovské knížce s udáním důvodu absence. Absence, která bude delší než tři dny a nebude omluvena lékařem (viz níže), bude považována za neomluvenou. V případě pobytu v přírodě či dovolené s rodiči během školního roku je nutné, aby zákonný zástupce požádal vedení školy o udělení uvolnění ze školní docházky, a to určeným formulářem.
  • Absenci delší než tři pracovní dny je nutné omlouvat doložením razítka a podpisu lékaře v žákovské knížce s uvedením data nebo rozmezí absence. Při dlouhodobější absenci může být zákonný zástupce vyzván k doložení trvající nepřítomnosti žáka ve škole potvrzením od lékaře opakovaně. Při dlouhodobé absenci žáka, která nebude dostatečně omluvena, má škola za povinnost dle výše zmíněného zákona kontaktovat OSPOD Šumperk a jiné orgány zasahujících do kompetencí školy v rámci péče o žáky a sociálně právní ochrany žáka.
  • Prosíme rodiče všech žáků, a to zejména s ohledem na dojíždějící žáky, aby v první den absence žáka ihned či neprodleně v ranních hodinách informovali odpovídajícím způsobem školu, její vedení či třídního učitele (sms, mail, tel., osobní návštěva), že jejich dítě onemocnělo, nebo že se nemůže v daný den výuky zúčastnit, a to také zejména s ohledem na bezpečnost žáků a povědomí školy o tom, kde se daný žák v konkrétní den nachází.
  • V případě, že žák zaspí, je dojíždějící, a bude tento důvod uveden v žákovské knížce, je i tak povinen se dostavit do školy dalším spojem. Tím, že zaspí, výuka na celý den neodpadá a pokud jej zákonný zástupce neomluví z jiného důvodu na zbytek dne, budou jeho zmeškané hodiny považovány za neomluvené. Škola bude zmeškané hodiny v tomto případě omlouvat pouze v případě, že neexistuje způsob, jak by se daný žák mohl do školy v tento den dopravit.

 

V Jindřichově  dne 4.9.2023                                                                                                                                                                                               Mgr. David Navrátil

                                                                                                                                                                                                                                                     ředitel školy