ZÁPIS DO MŠ

Aktuální informace k průběhu zápisu do MŠ budou zveřejněny na konci března 2021.

ZÁPIS DO ZŠ

Aktuální informace k průběhu zápisu do 1.ročníku ZŠ budou zveřejněny na konci února 2021.

DISTANČNÍ VÝUKA

Aktuálně probíhá distanční výuka pro 4.a 5. ročník prostřednictvím emailů a online výuky.                                                                            Žáci jsou povinni se přihlásit do […]

Třídní schůzky

7. 1. 2021   14:00 – 15:30     – telefonicky  8. 4. 2021   14:00 – 15:30  3. 6. 2021    14:00 – 15:30 

INFORMACE PRO RODIČE – Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Na základě programu budou zároveň ve škole umístěny nádoby na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na […]

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních v případě výskytu pedikulózy – výskyt vší.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních v případě výskytu pedikulózy – výskyt vší. Vážení rodiče, vzhledem k situaci spojené s výskytem vší mezi žáky školy Vás žádáme o podrobné prostudování níže uvedeného textu: Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného […]

PLASTOŽROUT

Milí kamarádi, vítám vás na webových stránkách www.plastozrout.cz, které patří společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. Jsem maskotem výrobní linky na zpracování plastu v Křelově, která denně vyprodukuje tuny recyklovaných granulí. Aby dělníci co nejvíce využili kapacitu výrobní linky, potřebují ji nepřetržitě plnit plastovým odpadem. A já jim v tom vydatně pomáhám. Jistě mi dáte za pravdu, […]

Mimořádná rodičovská schůzka

VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA MIMOŘÁDNOURODIČOVSKOU SCHŮZKU, na které vás seznámíme s nastavenými opatřeními na naší ZŠ, ŠD a ŠJ s ohledem na situaci s COVID-19 Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 15:00 hod. ve školní jídelně. Těšíme se na setkání s Vámi. Pedagogický sbor ZŠ