Aktuální platná opatření školy proti šíření nemoci covid-19

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A DRUŽINĚ PLATÍ TATO PRAVIDLA: do školy chodí jen zdraví žáci (ti s rýmou, kašlem a teplotou zůstávají doma) při příchodu do školy si žáci umyjí ruce a pod dozorem pedagogického pracovníka použiji dezinfekci ve společných prostorech mají všichni nasazený respirátor nebo roušku po vyučování vždy probíhá dezinfikování všech ploch v jídelně […]

AKCE ZŠ a MŠ V ŘÍJNU 2021

Pro naše žáky ZŠ a děti MŠ jsme na říjen připravili: Každé pondělí plavecký výcvik 21. 10. 2021 Zážitkový stan na téma Vesmír 22. 10. 2021 Den s Policií ČR – téma bezpečné chování při cestě do a ze školy

Rodičovské schůzky ve školním roce 2021/2022

Školní schůzky v letošním školním roce budou probíhat prezenčně nebo distančně (telefonicky) podle aktuální epidemiologické situace a nastavených opatřeních. Termíny rodičovských schůzek: 4. 11. 2021 6. 1. 2022 7. 4. 2022 2. 6. 2022

Barevné vyučování

V letošním školním roce 2021/2022 bude probíhat BAREVNÉ VYUČOVÁNÍ. Každý měsíc v předem určený den přijdeme do školy v dané barvě. Současně bude ve vyučování probíráno téma, které s barvou spojíme. V září jsme byli v červené barvě a vyučování bylo propojeno tématem bezpečnosti při cestě do a ze školy. Představujeme naše barevné vyučováni: ZÁŘÍ […]