PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Úřední hodiny v níže uvedené dny od 8 do 11 hod.: 7. – 2. 7. 2021 7. 7. – 9. 7. 2021 12. 7. 2021 14. 7. 2021 5. – 6. 8. 2021 23. – 31. 8. 2021 Provoz mateřské školy a školní jídelny bude zahájen v pondělí 23. 8. 2021. Mateřská škola bude od 23. 8. […]

EXKURZE

Žáci naší ZŠ se zúčastnili exkurze ve firmě STOKVIS PROMI, s.r.o. v Jindřichově. Seznámili se s výrobou samolepicích pásek pro průmyslovou a elektrotechnickou výrobu v automobilismu, leteckém i stavebním průmyslu a zdravotnictví.

Výsledek zápisu do MŠ

1/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 2/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 4/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 5/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 8/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 9/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 10/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí 11/2021 – 2022/MŠ Rozhodnutí o přijetí

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. dubna v naši školní družině proběhl Den Země. V rámci tohoto projektového dne se děti seznámily s problematikou třídění odpadu, vyráběly výrobky z papíru k tématu a shlédly filmy s ekologickou výchovou a ochranou přírody. Do projektu se zapojily obě oddělení ŠD. Dětem se projekt moc líbil a na závěr jsme jej završili akcí – sběr […]