KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

  Deskové hry rozvíjí kreativitu, myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti a také učí děti vzájemné komunikaci a respektu. Zábavnou formou procvičujeme a rozvíjíme své logické myšlení, rychlost i postřeh. Klub je součástí Operačního programu MŠMT, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z evropských fondů, proto je účast dětí v klubu zdarma. Klub je zřízen […]

COVID-19

S účinností od 25. února 2021 do odvolání platí, že všechny osoby ve škole musí mít nasazené ochranné prostředky dýchacích cest . V případě dětí jsou to chirurgické roušky. Respirátory nejsou pro děti vhodné.

ZÁPIS DO MŠ

Aktuální informace k průběhu zápisu do MŠ budou zveřejněny na konci března 2021.

ZÁPIS DO ZŠ

Aktuální informace k průběhu zápisu do 1.ročníku ZŠ budou zveřejněny na konci února 2021.

DISTANČNÍ VÝUKA

Aktuálně probíhá distanční výuka pro 4.a 5. ročník prostřednictvím emailů a online výuky.                                                                            Žáci jsou povinni se přihlásit do […]

Třídní schůzky

7. 1. 2021   14:00 – 15:30     – telefonicky  8. 4. 2021   14:00 – 15:30  3. 6. 2021    14:00 – 15:30 

Mimořádná rodičovská schůzka

VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA MIMOŘÁDNOURODIČOVSKOU SCHŮZKU, na které vás seznámíme s nastavenými opatřeními na naší ZŠ, ŠD a ŠJ s ohledem na situaci s COVID-19 Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 15:00 hod. ve školní jídelně. Těšíme se na setkání s Vámi. Pedagogický sbor ZŠ