Den otevřených dveří

Mateřská škola Jindřichov Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Dne 20. 4. 2023 od 16:00 do 18:00 hod. Přijďte se k nám podívat, popovídat si a seznámit se s prostředím naší školky. Těšíme se na Vás.  

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

V ÚTERÝ 4. 4. 2023 OD 14:00 DO 15:30 PROBĚHNOUT RODIČOVSKÉ SCHŮZKY, KDE SE RODIČE MOHOU INFORMOVAT O PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ.

ŠKOLA NANEČISTO

Vážení rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom vám představili nový projekt, který v letošním školním roce 2022/2023 spouštíme. Jedná se o projekt ŠKOLA NANEČISTO. CÍLEM PROJEKTU je poskytnout dětem předškolního věku a jejich rodičům možnost vyzkoušet si několik opravdových školních vyučovacích hodin a současně představit naši školu, která se zaměřuje na individuální a přátelský přístup k […]

Informace k platbě na účet pro rodiče žáků ZŠ

Na účet školy 182 009 478/0300 je možné hradit platby za obědy v jídelně (J) a za družinu (D). Jídelna – je nutné si předem ověřit částku k platbě ve školní jídelně na tel. 583 231 462. Částka se mění v závislosti na tom, jestli byl žák/žákyně předcházející měsíc nemocný/á. Družina – měsíční sazba je 100 Kč/měsíc. Je možné uhradit celkovou […]

STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁKY na školní rok 2022/2023

Nabízíme individuální přístup v malé škole rodinného typu. Náš přístup ke vzdělání pozitivně ohodnotila v letošní inspekci Česká školní inspekce. Všem žákům hradíme pracovní sešity, sešity, výtvarné potřeby, plavání od 1. – 3. ročníku, spolufinancujeme výlety a další akce školy. Nabízíme doučování a odpolední program ve školní družině. Veškeré náležitosti ohledně přestupu zařídíme. Domluvte si […]

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022/2023

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí/ Rozhodnutí o odklad   1/2022 – 2023/ZŠ Usnesení o přerušení řízení 2/2022 – 2023/ZŠ Rozhodnutí o přijetí 3/2022 – 2023/ZŠ Rozhodnutí o odkladu 4/2022 – 2023/ZŠ Rozhodnutí o přijetí 5/2022 – 2023/ZŠ Usnesení o přerušení řízení 6/2022 – 2023/ZŠ Rozhodnutí o odkladu 7/2022 – 2023/ZŠ Rozhodnutí o přijetí 08/2022 – […]