TĚLESNÁ VÝCHOVA

V hodině TV jsme přivítali návštěvu z Fakulty tělesné výchovy, Univerzity Palackého v Olomouci pana Ladislava Balouna v rámci začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky tělesné výchovy.

Barevné vyučování – PUNTÍKOVÝ DEN (říjen)

Děti se v tento den dozvěděly více o autoimunitním onemocnění – lupénce.  „Teď už budou vědět, že lupénka není infekční a že kamarádi s touto nemocí patří do party a do rodiny.“

EXKURZE

Žáci naší ZŠ se zúčastnili exkurze ve firmě STOKVIS PROMI, s.r.o. v Jindřichově. Seznámili se s výrobou samolepicích pásek pro průmyslovou a elektrotechnickou výrobu v automobilismu, leteckém i stavebním průmyslu a zdravotnictví.