školní rok : 2022-2023

1. Dokumenty ŠD – naleznete v menu DOKUMENTY 

    Vzdělávací program ŠD

    Provozní řád ŠD

    Vnitřní řád ŠD

    Směrnice a stanovení úplaty v ŠD

    Zpravodaje ŠD

 
2. Provozní doba:

     ranní provoz              – 6:00 – 7:15

     odpolední provoz      – 11:40 -15:30   

3. Rozdělení oddělení:

    1.oddělení: vychovatelka      Lenka Zavadilová          /3.,4.,5.roč./

                         vychovatelka      Monika Kremličková  /1.,2.roč./

4. Kroužky:

    TVOŘENÍ                        středa  12:40 – 13:40

    POHYBOVÉ HRY          čtvrtek 13:00 – 14:00

5. Co děti potřebují v družině:

   1. převlečení a přezutí k pobytu venku a v tělocvičně – podle sezony

   2. svačinu pro odpolední provoz v družině /ovoce, pečivo,sušenky apod./

   3. papírové kapesníčky 

Prosíme rodiče, aby při psaní omluvenek psali všechny údaje:

1. celé jméno dítěte včetně příjmení

2. datum

3. přesný čas odchodu

4. zda odchází sám/sama