školní rok : 2020-2021

1. Dokumenty ŠD – naleznete v menu DOKUMENTY 

    Vzdělávací program ŠD

    Provozní řád ŠD

    Vnitřní řád ŠD

    Směrnice a stanovení úplaty v ŠD

    Zpravodaje ŠD

 
2. Provozní doba:

     ranní provoz              – 6:00 – 7:00

     odpolední provoz      – 10:55 -15:30   

3. Rozdělení oddělení:

    1.oddělení: vychovatelka      Lenka Zavadilová/1.2.3.roč./

    2.oddělení: vychovatelka      Monika Kremličková  /4.5.roč./

4. Kroužky:

    Pro školní rok 2020/2021 nebudou vzhledem k opatřením realizovány školní kroužky, kterých by se účastnily děti z různých ročníků.

5. Co děti potřebují v družině:

   1. převlečení a přezutí k pobytu venku a v tělocvičně – podle sezony

   2. svačinu pro odpolední provoz v družině /ovoce, pečivo,sušenky apod./

   3. papírové kapesníčky 

Prosíme rodiče, aby při psaní omluvenek psali všechny údaje:

1. celé jméno dítěte včetně příjmení

2. datum

3. přesný čas odchodu

4. zda odchází sám/sama