Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Na účet školy 182 009 478/0300 je možné hradit platby za obědy v jídelně (J) a za družinu (D).

Jídelna – je nutné si předem ověřit částku k platbě ve školní jídelně na tel. 583 231 462. Částka se mění v závislosti na tom, jestli byl žák/žákyně předcházející měsíc nemocný/á.

Družina – měsíční sazba je 100 Kč/měsíc. Je možné uhradit celkovou roční částku najednou (1 000 Kč) nebo ve 3 – 4 splátkách.

Pro rozlišení platby je NUTNÉ do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE napsat příjmení žáka a za co je platba.

Příklad: Novák J + D (jídelna a družina).

Sourozenci – příklad: Novákovi J + D. Nebo Novákovi J (v případě, že se neplatí družina)

V případě dotazu se ozvěte na tel. 739 266 701 nebo email: lysakova@skolajindrichov.cz nebo skola@skolajindrichov.cz

Přihlášení