ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování 107/2005 Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví 137/205 Sb. v platném znění. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem – dle vyhlášky 107/2005 Sb. – příloha a MŠ MT ČR č. 107/2008. Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

KATEGORIE STRÁVNÍKŮ

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně. Přesnídávku a svačinku pro mateřskou školku. Cena stravného se stanoví dle data narození dítěte dle vyhlášky 107/2005 Sb. 

VÝDEJ STRAVY

Výdej obědů pro cizí strávníky10:30 – 10:55 hod.
Výdej obědů pro MŠ10:55 – 11:15 hod.
Výdej obědů pro ZŠ a zaměstnance11:00 – 12:20 hod.
Výdej obědů pro cizí strávníky v jídelně12:20 – 12:40 hod.

PLATBA STRAVNÉHO

Platba stravného je určena výši finančního normativu – dle vyhlášky 107/2005 Sb. – příloha.

Stravné se hradí hotově vždy první dva dny v daném měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášené obědy se automaticky odečítají od částky za stravu na další měsíc. Je možné stravné platit i na vícekrát během měsíce, ale vždy dopředu. Bez zaplacení nelze stravu vydávat.

 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Odhlašování stravy je možné telefonicky na tel. 583 231 462, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ den předem nebo ráno do 7.00 hodin. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školce si mohou rodiče odebrat jídlo do jídlonosičů. Další dny je nutno stravu odhlásit. V době nemoci si mohou objednat stravu za plnou cenu jako cizí strávníci. Úplné ukončení docházky je nutné oznámit ve školní jídelně vedoucí ŠJ. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

OSTATNÍ

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a na internetu na stránkách základní školy Jindřichov a je vypracován na čtrnáct dní dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu JL měnit.

 

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost 1.9.2015

Vypracovala: Stolariková Božena, vedoucí ŠJ   

 

Schválila: Mgr. Marie Šubčíková, ředitelka ZŠ