Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

V hodině TV jsme přivítali návštěvu z Fakulty tělesné výchovy, Univerzity Palackého v Olomouci pana Ladislava Balouna v rámci začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky tělesné výchovy.

Přihlášení