Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Empty classroom interior, school or college class with teacher table, laptop, green blackboard with protractor, clock hanging on wall and books cupboard, room for studying. Cartoon vector illustration

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ byl stanoven na úterý 13. 4. 2021.

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění covid-19 proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/22 následovně:

a/ Zápis proběhne v úterý 13.dubna 2021 v době od 13:00 – 15:00 hod v budově ZŠ Jindřichov a to bez přítomnosti dětí. Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost (lze vyplnit na místě). Vstup s nasazeným respirátorem.

b/ Alternativně lze zaslat žádost o přijetí a kopii rodného listu: 

  1. datovou schránkou zákonného zástupce (pokud ji máte)  nebo
  2. dopisem – klasickou poštou (žádost musí být datovaná a podepsaná)

Žádosti zaslané emailem neakceptujeme !!

O případných změnách budeme informovat na tomto webu.

——————————————————————-

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníku základní školy zapisují děti, které do 31. 08. 2021 dovrší 6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2022. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, oznámí škole, zda-li dítě nastoupí do 1. ročníku na naši školu. Doporučujeme přijít opětovně k zápisu i s dítětem. 

Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) mají ze zákona právo volby školy. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 

Při zápisu jsou rodiče povinni předložit:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz (pověřený pracovník školy má v tomto případě právo ověřit údaje z OP rodiče)
3. Vyplněnou přihlášku k základnímu vzdělávání (lze vyplnit na místě)

Podrobné informace k zápisu lze získat telefonicky na tel. 583 231 418 nebo 739 266 701.

Mgr. Bc. Jana Lysáková, pověřena vedením školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení