Školní družina

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2020-2021

1. Dokumenty ŠD – najdete v menu: DOKUMENTY ŠKOLY

    Vzdělávací program ŠD

    Provozní řád ŠD

    Vnitřní řád ŠD

    Směrnice a stanovení úplaty v ŠD

2. ZPRAVODAJE ŠD  – najdete v menu: AKTUALITY

3. Provozní doba:

     ranní provoz                6:00 – 7:00

     odpolední provoz       10:55 -15:30   

4. Rozdělení oddělení:

       1.oddělení: vychovatelka      Lenka Zavadilová/1.2.3.roč./

    2.oddělení: vychovatelka      Monika Kremličková  /4.5.roč./

5. Kroužky:

6. Co děti potřebují v družině:

   1. převlečení a přezutí k pobytu venku a v tělocvičně – podle sezony

   2. svačinu pro odpolední provoz v družině /ovoce, pečivo,sušenky apod./

   3. papírové kapesníčky a ručník

Prosíme rodiče, aby při psaní omluvenek psali všechny údaje:

1. celé jméno dítěte včetně příjmení

2. datum

3. přesný čas odchodu

4. zda odchází sám/sama