Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna 

Provoz kanceláře

Pondělí – pátek 7:00 – 13:30

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování 107/2005 Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví 137/205 Sb. v platném znění. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem – dle vyhlášky 107/2005 Sb. – příloha a MŠ MT ČR č. 107/2008. Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně. Přesnídávku a svačinku pro mateřskou školku. Cena stravného se stanoví dle data narození dítěte dle vyhlášky 107/2005 Sb. 

Výdej stravy

Výdej obědů pro cizí strávníky 10:30 – 10:55 hod.
Výdej obědů pro MŠ 10:55 – 11:15 hod.
Výdej obědů pro ZŠ a zaměstnance 11:00 – 12:20 hod.
Výdej obědů pro cizí strávníky v jídelně 12:20 – 12:40 hod.

Platba stravného

Platba stravného je určena výši finančního normativu – dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Stravné se hradí hotově vždy první dva dny v daném měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlášené obědy se automaticky odečítají od částky za stravu na další měsíc. Je možné stravné platit i na vícekrát během měsíce, ale vždy dopředu. Bez zaplacení nelze stravu vydávat.

Ostatní

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a na internetu na stránkách základní školy Jindřichov a je vypracován na čtrnáct dní dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu JL měnit.

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost 1.9.2015.

Vypracovala: Stolariková Božena, vedoucí ŠJ   

Schválila: Mgr. Marie Šubčíková, ředitelka ZŠ