Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní psycholog a výchovný poradce

Školní psycholog a výchovný poradce

Metodik prevence

Mgr. David Navrátil

  • nezdravé trávení volného času
  • nezdravý životní styl, zlozvyky
  • experimentování s návykovými látkami
  • nezdravé vztahy v třídním kolektivu i mezi ročníky
  • další různé projevy rizikového chování či potíže se vzděláváním či výchovou
  • projevy rasové či jiné diskriminace

Škola je aktivně zapojena do projektu ŠPPK.

PPK - komplexní preventivní program, základní vzdělávací blok, je dlouhodobý a systematický projekt města Šumperka, odboru sociálních věcí, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Šumperk, a Poradny zdraví Šumperk a od školního roku 2018/2019 opět také společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Jedná se o preventivní program, kdy jsou témata hodin koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.