Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Jindřichov
Jindřichov 78
788 23, Jindřichov

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura ZŠ

Organizační struktura MŠ

Organizační struktura družiny

Organizační struktura jídelny

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  ZŠ a MŠ Jindřichov, p. o.
  Jindřichov 18
  788 23 Jindřichov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  ZŠ a MŠ Jindřichov, p. o.
  Jindřichov 18
  788 23 Jindřichov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 583 231 418
  pevná linka: +420 739 266 701
  pevná linka: +420 583 231 390 (MŠ)
  mobilní telefon: +420 734 211 521 (MŠ)
  mobilní telefon: +420 603 397 288 (ŠD)
  mobilní telefon: +420 583 231 462 (ŠJ)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolajindrichov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  ZŠ a MŠ Jindřichov, p. o.
  Jindřichov 18
  788 23 Jindřichov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  navratil@skolajindrichov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  w7dmd66

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 182009478/0300

6. IČO

709 94 366

7. DIČ

CZ 709 94 366

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: navratil@skolajindrichov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): w7dmd66

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: ZŠ a MŠ Jindřichov, p. o., Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školu a mateřskou školou Jindřichov, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.