Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O nás

O nás

Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází v centru obce Jindřichov a zahájila provoz 8. 3. 1965. Od 1. 1. 2003 byla zařazena pod Základní školu, jejímž zřizovatelem je Obec Jindřichov.

Její prostory jsou umístěny v prvním patře víceúčelové budovy. Jsou rozděleny do pěti místností a patří k nim také umývárna s WC a šatna dětí. Součástí je kuchyňka pro přípravu a výdej stravy. Místnosti jsou vybaveny novým ná -bytkem, hračkami, učebními pomůcky a didaktickou technikou. Členění nízkým nábytkem a paravany vytváří  kouty pro rozmanité specifické činnosti dramatické, literární, hudební, výtvarné, pracovní a relaxační.

V mateřské škole jsou dvě věkově smíšené třídy, ve kterých se děti lépe adaptují na kolektiv. Společné soužití věko -vých skupin má vliv i na lepší rozvoj schopností a dovedností dětí.

K mateřské škole patří menší přilehlá zahrada, která je vybavena pískovištěm a několika herními prvky. V blízkosti

se nachází les, kam chodíme pozorovat stromy, rostliny a lesní zvířata.

Filozofie naší školy

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam, neboť poznatky odborníků dokazují, že většinu toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit zá -klady celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou.

V naší práci s dětmi uplatňujeme ve vzdělání integrovaný přístup, jehož realizací dítě nezíská jen izolované poznatky,

ale získaná zkušenost je komplexnější, stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou.

Naší snahou je smysluplně obohacovat denní program dětí tak, aby čas strávený v MŠ byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života.

Aktivity a kroužky

Nadstandardní aktivity MŠ 2023 - 2024

Všechny věkové skupiny

  • Pěvecký kroužek „Písnička“       - p. učitelka M. Nováková
  • Výtvarný kroužek „Kopretina“ - p. učitelka J. Buchalová
  • Taneční kroužek „Berušky“ - p. učitelka M. Přibylová Frančáková

Předškoláci

  • Metoda dobrého startu - p. učitelka M. Nováková (děti - OŠD)
  • Grafomotorická cvičení - p. učitelka J. Buchalová
  • Plavecký výcvik (září - prosinec)