Drobečková navigace

Úvod > Družina > Plán akcí

Plán akcí


 

2023/2024

ZÁŘÍ

 

,, NAŠI NOVÍ KAMARÁDI“

 

·         BOZ v ŠD, seznámíme se s řádem a režimem ŠD.

·         Seznámíme se s prvňáčky, navážeme kamarádské vztahy pomocí her-adaptace.

·         Dozvíme se o dodržování a vytváření pravidel mezi dětmi – péče o školní potřeby a hry.

·         Upevníme si bezpečnost při cestě do školy – dopravní značky, jaký jsem chodec.

·         Řekneme si základy hygieny a stolování a režim školní jídelny. 

·         Natrénujeme sebeobsluhu při svačině, převlékání, úklid hraček a potřeb.

·         Vyzkoušíme si orientace ve škole  - Moje obec a okolí.

·         Povíme si o „Mojí rodině“ – kdo do ní patří. Výtvarně zpracujeme zážitky z prázdnin s rodinou.

·         Vycházka do podzimního lesa- pozorování změn v přírodě. (22.9. Podzim).

·         Turistická vycházka- chování v přírodě. (Elba)

·         Sportovní soutěže – koloběžkový závod, míčová školka-pravidla.

 

·         PROJEKTY

·         POZNÁVÁME NAŠÍ OBEC

-          Projdeme si části naší obce Jindřichov, Habartice, Pusté Žibřidovice

 

                                                       ŘÍJEN              26. 10. - 27. 10. Podzimní prázdniny

KROUŽKY: TVOŘENÍ

                   POHYBOVÉ HRY

 

,, BARVY PODZIMU“

 

·         Seznámíme se s ptáky našich zahrad a lesů – stěhování do teplých krajin.

·         Čeká nás tvoření z přírodnin. Výtvarné práce – podzim.

·         Poznáme cizí kultury a zvyky- Halloween. Strašidla v ŠD.

·         Připomeneme si roční období – pranostiky -  odlišnosti. Vymodelujeme ovoce a zeleninu.

·         Navštívíme knihovnu -počteme si v knize i časopise.

·         Vyjdeme si do podzimního lesa – sběr přírodnin – poznávání stromů.

·         Sportovní soutěže – čekají nás závody družstev- překážková dráha, stolní tenis- zdravé soutěžení.

·         Turnaj – PEXESO.

 

·         PROJEKTY

·         DÝŇOVÁNÍ S RODIČI

- vyrobíme dekorační svítidla z dýní s rodiči, výstavka na prostranství obce

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Evropa – Německo, Slovensko

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti Evropy

 

 

LISTOPAD

 

,, NEPOSEDNÝ  DRAK“

 

·         Barevný podzim – výtvarně zpracujeme barvy podzimu.

·         Přípravy přírody na zimu – porovnáme si střídání počasí, povíme si o změnách.

·         Strašidla a skřítkové - vytvoříme postavičky z přírodnin.

·         Přečteme si z encyklopedií, knih a časopisů. 

·         Připravíme vánoční výzdobu.

·         Nacvičíme hudební představení pro rodiče – rytmizace, hra na nástroj.

·         Sportovní soutěže -turnaj ve stolním fotbálku, cvičení na gumových míčích.

 

·         PROJEKTY

·         DRÁČEK PODZIMNÍČEK

-          vyrobíme draky, uskutečníme si podzimní drakiádu – pouštění dráčků na louce

·         MŮJ KAMARÁD

-          povíme si o kamarádství a zvláštnostech etnických skupin

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Evropa – Polsko, Bulharsko

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti Evropy

 

 

                                                    PROSINEC                23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

 

                ,, ČAS  ADVENTU“

 

·         Shlédneme filmové představení – Čertovská pohádka.

·         Vyrobíme si - ČERTA, MIKULÁŠ. 6.12. Sv. Mikuláš.

·         Seznámíme se s Vánočními  zvyky a tradicemi.

·         Pečení cukroví, výroba přáníček a drobných dárečků.

·         Zimní výzdoba družin, příprava na jarmark.

·         Nácvik hudebního představení pro rodiče a veřejnost – zpěv koled, hra na flétnu.

·         Roční období – pranostiky.

·         Vánoční posezení - zpívání koled u stromečku.

·         Úklid družin – třídění stavebnic a her, úklid hraček.

 

·         PROJEKTY

·         ČERTOVSKÝ DEN

-          zábavné a soutěživé odpoledne v maskách

·         VÁNOČNÍ JARMARK

-          setkání a posezení s rodiči a přáteli školy, prezentace dětí na veřejnosti

·         VÁNOČNÍ KOLÁČ PRO ZVÍŘÁTKA (21.12. Zima).

-          Dozvíme se zajímavosti o lesních zvířatech, připravíme krmení a zaneseme do lesa

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Norsko

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti

 

 

                                                            LEDEN      

 

,, PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ“

 

·         Skládání origamů, stříhání vloček.

·         Znaky zimy v přírodě - Krmení ptáčků na školní zahradě. 

·         Vycházka do zimního lesa- pozorování změn v přírodě, barvy zimy.

·         Práce s internetem – desatero bezpečí na internetu, E - bezpečí

·         Naše tělo – základy 1. pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena.

·         Zimní sporty –  bobování.

·         Sportování v tělocvičně – pravidla her- míčové hry- fair play.

·         Turnaj – ČLOVĚČE NEZLOB SE.

 

·         PROJEKTY

·         ŽIJEME ZDRAVĚ

-          povíme si o zdravé výživě a péči o chrup – zdravé zuby

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Grónsko

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti

 

 

 

2.2. Pololetní prázdniny                       ÚNOR                     

 

,, KDYŽ ZIMA MALUJE“

 

·         Máme rádi pohádky - poslech, dramatizace, kresba pohádkových postav, modelování.

·         Filmové představení – České pohádky, zahraniční pohádky

·         Zimní hry – honičky v bludišti, jízda na lopatách

·         Vycházka do zimního lesa - pozorování stop zvířat.

·         Svatý Valentýn – výroba valentýnky.

·         Hudební hry – instrumentální doprovod.

·         Sportovní soutěže – turnaj ve florbalu, bobování.

·         Turnaj – IQ BLOX, LONPOS

 

·         PROJEKTY

·          ZMRZLÍK SNOWMAN

-          Postavíme sochy ze sněhu, čeká nás malování na sníh a sněhuláci v pohybu

·         CESTA KOLEM SVĚTA  Asie – Thajsko, Japonsko

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti o Asii

 

 

 

 

 

4. 3. - 10. 3. Jarní prázdniny           BŘEZEN             28.3. Velikonoční prázdniny

 

,, JARO SE PROBOUZÍ“

 

·         Jarní výzdoba družin. Práce s papírem – květiny.

·         Výroba dárků pro maminku, babičku – 8. 3. MDŽ.

·         Probouzení jarní přírody – zvířátek – mláďata.

·         Výroba dárečků k zápisu pro budoucí prvňáčky.

·         Vycházka do jarního lesa a na louku – poznávání květin a stromů. (20.3. Jaro). Roční období – pranostiky.

·         Sběr léčivých rostlin. Rostliny jedovaté.

·         Velikonoce. Velikonoční zvyky a tradice - Výroba kraslic různými technikami, velikonoční přání.

·         Sportování na hřišti – turnaj v malé kopané, míčové hry.

·         Turnaj – DOBBLE.

 

·         PROJEKTY

·         MOJE OBLÍBENÁ KNIHA

-          připravíme výstavku knih, navštívíme knihovnu,  vytvoříme výtvarné práce z knih – oblíbený hrdina

·          VELIKONOČNÍ JARMARK

-           prezentace dětí na veřejnosti, připravíme velikonoční výstavku

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Afrika – JAR, Kapverdy

-          dozvíme se zajímavosti a kulturní rozmanitosti o Africe

 

 

                                                          DUBEN                 

        

              ,, SVÁTKY JARA“

 

·         Vycházka do jarního lesa – ochrana přírody

·         Jarní bouřky – Aprílové počasí, povídání o počasí, rozdíly v ročním období

·         Beseda o ochraně přírody – desatero chování v lese.

·         Sběr léčivých rostlin.

·         Dárečky pro prvňáčky.

·         Význam rostlin – klíčení semínek, pokusy pěstování rostlin.

·         Sportovní soutěže - míčová školka, švihadlová školka, pravidla her

·         Turistická vycházka: Ptačí planina Branná

 

·         PROJEKTY

·          DEN ZEMĚ 22. 4.

-          uklidíme okolí školy, naučíme se třídit odpad

·         REJ ČARODĚJNIC

-          zábavné a soutěživé odpoledne v maskách čarodějnic

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Afrika – Alžírsko, Senegal

-          dozvíme se zajímavosti o Africe a kulturní rozmanitosti

 

 

 

 

KVĚTEN

 

                ,, UVIJEME VĚNEČEK“

 

·         Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku. 

·         Rodiče – portrét, naše bydliště, náš domov.

·         Povolání – profese rodičů. Stará řemesla.

·         Čím chci být, až vyrostu – výtvarné zpracování.

·         Malování – kvetoucí stromy, rostliny.

·         Hry na zahradě – stavby z písku.

·         Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí - čištění studánky na Sklené.

·         Vycházka na louku - Výstavka a poznávání květin v ŠD.

·         Sportování na zahradě – badminton, stolní tenis, fotbal, míčové hry

 

·         PROJEKTY

·         DEN V MUZEU

-          návštěva muzea v Šumperku – téma dle programu muzea

·         DEN S MAMINKOU

-          připravíme představení a program pro maminky

·         CESTA KOLEM SVĚTA – Amerika – Peru, Brazílie

-          dozvíme se zajímavosti o Americe a kulturní rozmanitosti

 

ČERVEN

 

,, ŽIJEME POHYBEM “

 

·         Nácvik hudebního představení pro rodiče – Zahradní slavnost

·         Malování křídou po chodníku.

·         Den otců – výroba přání pro tatínky, drobného dárku

·         Roční období – pranostiky.

·         Celodenní  výlet. (21.6. Léto) – Jeseník (VODNÍ TVRZ)

·         Sportovní soutěže - míčová a švihadlová školka, badminton, stolní tenis,

·         Turnaj – PETANQUE.

·         Turistická vycházka: X- PARK FRANTIŠKOV

 

 

·         PROJEKTY

·         1. 6. DEN DĚTÍ

-          sportovní odpoledne – netradiční disciplíny

·         BEZPEČNÁ CESTA

-          Jsem chodec a cyklista – dodržování pravidel. Důležitá telefonní čísla.

-          povídání o pohybu, závody na koloběžkách

·         CESTA KOLEM SVĚTA

-          Vyhodnocení projektu

 

·         Hodnocení celoroční práce s dětmi, úklid družiny - rozloučení se ŠD.

 

CELOROČNĚ:

- příprava na vyučování

- opakování a procvičování učiva formou her

- připomínání si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

- udržování dobrých kamarádských vztahů, naslouchání druhých

- výchova k péči o estetické cítění ŠD

- společná četba v rámci poledního klidu

- interaktivní a výukové programy

- činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

- vycházky do přírody, pozorování změn

- zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD